על "הלשון הכרותה" של הפלסטיני בשפה העברית

"מסתבר שזה ערבי זקן ואילם. במלחמה כרתו את לשונו. הם או אנחנו, האם זה משנה? מי יודע מה היו המלים האחרונות שנתקעו בגרונו?". אחרית הדבר שכתב פרופ' יהודה שנהב לקובץ הפרוזה הפלסטינית "בלשון כרותה".

"הזיכרון שוחח איתי והסתלק": הזדמנות לחרוג מנקודת המבט הישראלית הרווחת

ביקורת מאת אריאל שיטרית על הספר של סלמאן נאטור ז"ל "הזיכרון שוחח איתי והסתלק: חייו ומותו של השייח' מחורץ הפנים"