"קובץ משובח שמציג את החיים בצל הכיבוש הישראלי"

סקירה של ורד לי בעיתון הארץ: "הולכת כמו נעמי קמפבל" כולל 64 סיפורים קצרים שנבחרו מתוך קובצי סיפורים שפירסם אחרי שנות ה–90. בקבצים אלה כתיבתו השתכללה מבחינה אסתטית, השילה מעליה סממני אידיאולוגיה כובלת וסיסמאות פוליטיות דידקטיות שאיפיינו אותה בראשיתה, ופנתה לעיסוק בקיום האנושי בכלל וזה הפלסטיני בפרט.

"לרקום את הכל לתוך סיפור אחד"

"מחמוד שקיר מצליח להכניס את כל המשברים החברתיים והפוליטיים של החברה הפלסטינית, בגדה ובירושלים, לתוך סיפור אחד". ראיון בתכנית "גם כן תרבות" עם לואי ותד, עורך התרגום של "הולכת כמו נעמי קמבפל".

מחמוד שקיר: פנטזיה ריאליסטית מחוץ לשורה

מרחבים הנדחסים לסיפורים קצרים של כמה עמודים או לסיפורים בגודל כף היד. סיפורים המשקפים נאמנה ניסיון ביוגרפי עשיר ושכלול כלים תמטי ואסתטי, שהפכו אותו לאומן הסיפור הקצר.

מחיקתה של פלסטין העות'מאנית

בשל מגיפת הארבה שפשתה באזור מצרים וסוריה הגדולה במהלך המלחמה, נחרתה שנת 1915 בזיכרונם העממי של הכפריים והעירוניים גם יחד כ"שנת הארבה". זהו גם השם שניתן ליומן שכתב החייל הירושלמי אחסאן אלתורג'מאן על אותה שנה.

שנת הארבה: שנה בחיי הארץ מנקודת ראותו של אחסאן אלתורג'מאן

ראיון עם ד"ר אביגיל יעקבסון בעקבות צאתו לאור של היומן "שנת הארבה- יומנו של החייל אחסאן אלתורג'מאן, פלסטיני בצבא העות'מאני 1915-1916" שחושף את הקוראים לתקופה דרמטית ומכוננת בהיסטוריה של הארץ.