וידאו: סיפורים נבחרים מתוך הקובץ "בלשון כרותה"

ערב קריאה של פרוזה פלסטינית בעברית ובערבית מתוך הקובץ "בלשון כרותה" ביוזמה משותפת של תיאטרון יפו ותיאטרון אלסראיא הערבי.

راوية جرجورة بربارة (محررة)، القصة الفلسطينية في العبرية
ראויה ג'רג'ורה בורבארה (עורכת), הסיפור הפלסטיני בעברית

זהו פרויקט ספרותי קולקטיבי של חברי וחברות חוג המתרגמים. זהו ניסיון ראשון מסוגו לזהות את פסיפס הכותבים והכותבות הפלסטינים על ידי חלוקה מגדרית בתמה של מרחב, עיר, כפר וזמן.