יום השנה לפטירתו של סלמאן נאטור

ערב מיוחד בשיתוף בין מרכז מוסאוא וסדרת מכתוב לציון יום השנה לפטירתו של הסופר סלמאן נאטור ז"ל. הערב יתקיים ב-14 לפברואר וידברו בו, בין היתר, פרופ' יהודה שנהב שהרבני, העורך הראשי של מכתוב, וד"ר יוני מנדל עורך המשנה.

"הזיכרון שוחח איתי והסתלק": הזדמנות לחרוג מנקודת המבט הישראלית הרווחת

ביקורת מאת אריאל שיטרית על הספר של סלמאן נאטור ז"ל "הזיכרון שוחח איתי והסתלק: חייו ומותו של השייח' מחורץ הפנים"