live עם מכתוב: מפגש עם ספרות פלסטינית עכשווית

לרגל יום הספר הבינלאומי, מכון ון ליר וסדרת מכתוב הזמינו את הציבור למפגש עם ספרות פלסטינית עכשווית שכלל קריאה ביצירתם של מחמוד שקיר ושייח'ה חליווה.