"הזיכרון שוחח איתי והסתלק": הזדמנות לחרוג מנקודת המבט הישראלית הרווחת

ביקורת מאת אריאל שיטרית על הספר של סלמאן נאטור ז"ל "הזיכרון שוחח איתי והסתלק: חייו ומותו של השייח' מחורץ הפנים"