"אין בבעלותי דבר מלבד החלומות" – אֶזידים כותבים את אסונם

קובץ השירה "אין בבעלותי דבר מלבד החלומות" יראה אור בקיץ 2016 ויאוגד בו מבחר משיריהם של מספר משוררות ומשוררים יזידים שנכתבו לאחר האירועים הטרגיים שחוותה הקהילה היזידית בקיץ 2014.