הבית ההוא

האם אומר שעליך לדחות את התקוממות נפשך למראה כל תמונת ילד ואת המיית לבך עם כל קול שמגיע אליך מעזה כדי לומר לך: אני פוחד. טקסטים מתורגמים של המשורר העזאתי ח'אלד ג'ומעה.