חברי חוג המתרגמים

بلسان مبتورة II בלשון כרותה II

'בלשון כרותה' הוא פרויקט מתמשך של סדרת מכתוב וחוג המתרגמים, המבקש להעמיד ארכיון של סיפורים קצרים פלסטינים בעברית. הקובץ הראשון איגד 73 סיפורים שנכתבו על ידי 57 יוצרים פלסטינים תושבי ישראל, עזה, הגדה המערבית והתפוצות. הסיפורים תורגמו על ידי חברי חוג המתרגמים בעבודה על פי המודל הקבוצתי והדו לאומי שפותח במכתוב.

בשל היצע הסיפורים הממשיך ומגיע אל חוג המתרגמים הוחלט על פרויקט המשך של איסוף סיפורים, מיונם, תרגומם והקלטתם על מנת להגדיל את תפוצתם. בקובץ זה בכוונתנו להשלים כמה מן החוסרים שאפיינו באופן טבעי את הקובץ הקודם, וביניהם עיבוי הקורפוס של כתיבה נשית בכלל וכתיבה נשית צעירה בפרט; כמו גם שיתוף מספר גדול יותר של מתרגמים פלסטיניים.

זהו מפעל ראשון מסוגו של העמדת סיפורת פלסטינית בעברית בדגם שבו יהודים ופלסטינים מנהלים דיאלוג טקסטואלי ואוראלי על יחסי הגומלין בין ערבית ועברית.

את הפרויקט עורכים ראויה בורברה, העורכת של בלשון כרותה, ואיאד ברגותי סופר ועורך משנה של סדרת מכתוב.

תרגום: חברי חוג המתרגמים של מכתוב