תעודת זיהוי (בתוך המאמר: "יסודות אידיאולוגיים בספרות הערבית בישראל")