שם יצירה אינו ברור בצילום (בתוך "נושאים חברתיים בספרות ערביי ישראל")