שלום לך גל, שלום לך ים (1974): שים לב – פרשת דרכים