שיר לגברים (בתוך המאמר "הספרות הערבית אחרי יוני 1967" מאת שמעון בלס)