שירים שנכתבו תמורת ארוחות טעימות בביירות בשנים ההן