שיער (מתוך "צורות חדשות מחפשות תוכן" מאת ששון סומך)