שיעורים פרטיים (קטעים מתוך הרומן "זמן הסוסים הלבנים")