קטע מספר אוטוביוגרפי (בתוך מאמר ביקורת: "מלאך אני כבר לא אהיה" מאת מחמוד גנאים)