קחו את מתיכם וצאו מאדמתנו…(בתוך המאמר: "נוצות הטווס של שריד" מאת משה ז"ק)