…קומו התעוררו הערבים… (בתוך "צורות חדשות המחפשות תוכן" מאת ששון סומך)