קול פלסטין (מתוך המאמר: "יסודות אידאולוגיים בספרות הערבית בישראל")