קול ערבי קורא במדבר: שירי עוז וגבורה מלקטים ממבחר שירות גיבורי ערב