קול ערבי במדבר: שירי עוז וגבורה מלקטים ממבחר שירות גיבורי ערב