קולות צדק רחוקים (בתוך "הספרות הערבית אחרי יוני 1967" מאת שמעון בלס)