צער בעלי חיים (מתוך "הסבת תשומת לבם של המסיחים דעתם")