פרפר בדרכו אל האש (1998): הרפתקאותיי עם גיבורי שיריי