פניני ערב, מבחר פתגמים ומטבעות לשון בערבית הארצישראלית