פחות ורדים (1986): על המורד, גבוה מעל פני הים, הם שכבו