עשרים הודעות קצרות ליפה במתאבדות, סילביה פלאת הפלסטינית