ערבי הוא ניב שירי אולם… (בתוך המאמר "נושא המהפכה בשירה העיראקית" מאת א. חייט)