עם שחר (בתוך המאמר "הספרות בשפה הערבית במדינת ישראל")