על חמישה עמודי התווך האיסלאם עומד (מתוך הספר "40 מסורות נבחרות")