על המצוות וסדר היום של האדם (מתוך "ראשית ההדרכה בדרך הישר")