על הירדן ובשרון/שם ערבים חונים (מתוך המאמר: "נוצות הטווס של שריד" מאת משה ז"ק)