על דרכי ה"תצווף" (מתוך "הפודה מן התעייה והמנחה אל בעל העוז והגבורה")