עיתון 77, גיליון מיוחד: ספרות ושירה מהמזרח התיכון: ישן וגם חדש