עומר – חמלה לאנשי חסות (מתוך "הסבת תשומת לבם של המסיחים דעתם")