עומר והורמוזאן (מתוך "ספר תולדות השליחים והמלכים א'")