עבד אלחמיד לא פרט הוא…(בתוך "נושא המהפכה בשירה העיראקית" מאת א. חייט)