עאשק מן פלסטין (מתוך המאמר "יסודות אידאולוגיים בספרות הערבית בישראל")