סיפור מאורע הלילה של הח'ליף (מתוך "אלף לילה ולילה")