נפלו המסכות (בתוך "משוררי הזעם הערבים – נגד מי מופנה כעס הקומוניסטים" מאת עטאללה מנסור)