נפילת המסכות (מתוך: "הספרות הערבית אחרי יוני 1967"מאת שמעון בלס)