ניצחונך כיסה את האדמה…(בתוך "השירה הספרדית-ערבית בתקופת הח'ליפות של קורדובה" מאת ג'יימס ט. מונרו)