נורא לי מכלא לראות…(בתוך המאמר "נושא המהפכה בשירה העיראקית" מאת א. חייט)