נומי לעצות אימאם כבוד…(בתוך מאמר על השירה העיראקית)