נגד שרידי המאהל הבדואי (בתוך המאמר "התגוששות בין קלאסיקה ארכאית לריאליזם חדשני בספרות הערבית" מאת יוסף סדן)