מתחת לרגלינו, אבן ראשד, יש ים של נפט, ים של זהב, והידידים באו כדי להוציא את הנפט ואת הזהב