מתוך הוויכוח עם אנשי הפילוסופיה (מתוך "הפודה מן התעייה והמנחה אל בעל העוז והגבורה")