משוגע לילה (קריאת המחזה במסגרת אירועי פסטיבל ישראל)