מסעות/מדבר/יללת עוף החול (1976): עצור רגע והבט אל פניך במראה